Ma'lumotlar bazasi va dizayni

SQL tilida ma'lumotlar bazasi bilan ishlashni o'rganish

 • Kurs haqida

  Kundalik ishlatayotgan dasturlaringiz, tashrif buyuradigan web-saytlaringiz va shunga o'xshash turli platformalarda chiqadigan ma'lumotlar qayerdan olinishi sizni qiziqtiradimi?

  Yaratmoqchi bo'lgan loyihangizni dinamik - o'zgaruvchan holatda bo'lishini, doimo yangilanib turishini xohlaysizmi? Unda bu kurs aynan siz uchun.

  SQL - Structured Query Language - Strukturalangan So'rovlar Tili bo'lib, ma'lumotlar bazasini boshqarish ustida ish olib boradi. 

  Bu bir yo'nalish, alohida soha bo'lib, loyihada ma'lumotlarni saqlash, mavjud ma'lumotlarni uzatish, qo'shish, tahrirlash, o'chirish kabi ko'rinishda vujudga keladi. Siz foydalanishingiz mumkin bo'lgan PHP, Laravel, Java, C++, C#, REST API kabi tizimlar, tillar yoki texnologiyalarning deyarli barchasi bilan muomalada bo'la oladi.

  Kurs davomida to'liq SQL tili haqida gap boradi, lekin asosiy fokus MySQL ga qaratiladi. Turli so'rovlarni tashkillashtirish, real baza ustida ish olib borish phpMyAdmin interfeysida aniq qilib ko'rsatiladi.

  Ma'lumotlar bazasi dasturchisi loyihani qabul qilishi uchun, yoki uni boshqalarga tushunarli taqdim etishi uchun, ma'lumotlar bazasi dizaynini ham yaxshi tushuna olishi kerak. Shu sababli, unga asoslanib ER-EER diagrammalar tuzish va uning elementlari bilan tanishish ham alohida dars turkumida ko'rsatib beriladi.

  • Ma'lumotlar bazasi
   • Web Server, Ma'lumotlar Bazasiga kirish, SELECT 00:29:30
   • SELECT DISTINCT 00:08:53
   • WHERE clause, AND, OR, NOT 00:22:06
   • ORDER BY 00:06:22
   • INSERT 00:10:29
   • NULL 00:04:17
   • UPDATE 00:10:18
   • DELETE 00:07:30
   • LIMIT 00:08:08
   • Min, Max, Alias 00:09:31
   • Count, Avg, Sum 00:09:29
   • LIKE 00:11:50
   • IN 00:06:55
   • Beetween 00:04:56
   • Inner Join 00:22:37
   • Left Join 00:09:19
   • Right, Full Outer Join 00:08:50
   • Self Join 00:07:41
   • Union 00:10:02
   • Group By 00:06:13
   • Having 00:06:35
   • Exists 00:06:38
   • Any, All 00:09:45
   • Insert Into Select, Table Creation 00:21:51
   • Comment, CASE 00:09:59
   • Procedure 00:14:51
   • Create, Drop, DB, Table 00:12:02
   • Alter Table 00:13:04
   • Constraints 00:31:10
  • Baza dizayni
   • DB dizayni, ER-EER diagramma 00:46:30

Trailer video

Programmer UZ

200000 UZS

Kurs haqida qisqacha

06:27:21
30 ta dars
Offline