HTML

Html`ni o'rganish
Muallif:
Programmer UZ
Bo'limlar:
  • Web

Standard kurs

Start

Kursda:

  • 24 ta dars
  • 02:40:34
  • Foydalanish bepul

HTML nima?

  • HTML - Hyper Text Markup Language - Gipermatnli markerlash tili
  • HTML Web sahifalarni yasashga mo'ljallangan markerlash tili, dasturlash tili emas.
  • HTML Web sahifaning strukturasi yaratadi.
  • HTML bir qator elementlar to'plamidan iborat.
  • HTML browserga elementlarni qanday ko'rsatish kerakligi haqida ma'lumot beradi.

HTML ni o'rganish orqali siz web-sahifalar strukturasini o'rganasiz. Ko'p hollarda kodlash uchun (dasturlash uchun emas) HTML birinchi bo'lib tavsiya etiladi. Sababi u juda oddiy, faqatgina ma'lumotlar ustida ish olib borish va ularni tartiblash bilan shug'ullanadi.

Keyinchalik, yaratilayotgan sahifalar jozibasi uchun CSS, xarakter berish uchun JavaScript, boshqaruv qulay bo'lishi uchun bir qancha frameworklarga o'tib ketish mumkin. Lekin, bularning eng asosida yotgan HTML`ni yaxshi bilish muhim.