Kiritish va Chiqarish

Aylana uzunligi va doira yuzasi

Radiusiga ko'ra aylana uzunligi va doira yuzasini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

R = 3

Chiquvchi ma'lumotlar:

L = 18.85

S = 28.27