Kiritish va Chiqarish

Yil, oy, hafta, kun

Kiritilgan kunni yil, oy, haftada chiqaruvchi dastur tuzing.

Kiruvchi ma'lumotlar:

Kun: 1329

Chiquvchi ma'lumotlar:

Yil:3

Hafta: 33

Kun: 3